50 โอทอป เตรียมยกพลขายสินค้าบนเว็บไซต์ลาซาด้า (Lazada)

ลาซาด้า ประเทศไทย (Lazada Thailand) เลือกสินค้า OTOP ขายบนเว็บไซต์ 50 ราย ดันสินค้า OTOP ไทยสู่โลกอีคอมเมิร์ซ ผู้ประกอบการโอทอปเชื่อยอดขายสินค้าเพิ่มขึ้น

Otop Lazada Thailand

ลาซาด้า ประเทศไทย (Lazada Thailand) จัดกิจกรรม ‘สานฝันผู้ประกอบการ OTOP สู่ตลาดออนไลน์ ส่งเสริมรายได้ให้แก่ชาวไทย‘ โดยคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP 50 รายนำสินค้าขึ้นจำหน่ายบนเว็บไซต์ลาซาด้า เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงลูกค้าออนไลน์ได้มากขึ้น ลาซาด้ายังสนับสนุนขั้นตอนการนำสินค้าขึ้นระบบออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการ โดยขณะนี้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการแล้ว 50 รายแล้ว

สำหรับการคัดเลือกสินค้าโอทอปขึ้นเว็บไซต์ลาซาด้านั้น จะเริ่มต้นกับสินค้าระดับ 4-5 ดาว และต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยสินค้าโอทอปที่ได้รับความสนใจมากที่สุด เป็นสินค้ากลุ่มสมุนไพรและอาหารแปรรูปต่างๆ ทั้งนี้ ลาซาด้าคาดว่าจะมีผู้ประกอบการหรือสินค้าโอทอป นำสินค้ามาจำหน่ายบนเว็บไซต์ 50-100 รายต่อเดือน ด้านผู้ประกอบการโอทอปที่เข้าร่วมโครงการกับลาซาด้าเชื่อว่ายอดขายสินค้าจะเพิ่มมากขึ้น เพราะช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ของลาซาด้าคลอบคลุมไปทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันลาซาด้ามีผู้เข้าชมสินค้าสูงถึง 40 ล้านคนต่อเดือน.

Save

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *