ลาซาด้า (Lazada) ประกาศลงทุนอีคอมเมิร์ซปาร์ก (E-Commerce Park) ในไทย

ลาซาด้า (Lazada) จะลงทุนก่อตั้งอีคอมเมิร์ซปาร์ก (E-Commerce Park) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยลาซาด้าให้ความสนใจที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ของไทยให้เข้มแข็ง ทั้งยังรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยด้วย คาดเฟสแรกว่าจะเปิดได้ในปี 2562

Lazado-Logo

ลาซาด้า (Lazada) บริษัทภายใต้อาลีบาบา กรุ๊ป (Alibaba Group) ได้ประกาศแผนการก่อตั้งโปรเจกต์อีคอมเมิร์ซปาร์ก (E-Commerce Park) ในอีอีซี คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี พ.ศ.2562 โดยโปรเจกต์อีคอมเมิร์ซปาร์กจะเป็นประตูเศรษฐกิจและลอจิสติกส์ (Logistics) ที่เปิดสู่ตลาดนานาประเทศ ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อด้านการขนส่งโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม โครงการอีคอมเมิร์ซปาร์กจะนำไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซ หรืออีโคซิสเต็มที่ดีที่สุดของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นระบบนิเวศฯ ชั้นนำในภูมิภาคโดยจะเป็นจุดนัดพบของเจ้าของธุรกิจขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และพันธมิตรทางลอจิสติกส์ นอกจากนั้นโปรเจคอีคอมเมิร์ซปาร์กจะเป็นศูนย์รวมที่นำโครงสร้างทางลอจิสติกส์และเทคโนโลยีขั้นสูงมาไว้ในที่เดียวกันในเขตอีอีซีเพื่อให้บริการอย่างครบวงจร

ธุรกิจของ ลาซาด้า (Lazada) ในประเทศไทยเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยก็มีการเติบโตตลอดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ลาซาด้าได้เข้ามาตั้งสำนักงานในประเทศไทย มีการคาดการณ์มูลค่าของตลาดอีคอมเมิร์ซไทยว่าจะสูงถึง 1.86 แสนล้านบาทภายในปี 2564 และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเป็นเป็นกลไกขับเคลื่อนสำคัญให้กับการเจริญเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืน ลาซาด้าจึงมีโปรเจคจะดำเนินการตั้งเมืองอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ เจนเนอเรชั่น 5 ในประเทศไทย เป็นศูนย์รวมซัปพลายเชน ศูนย์อบรม และรวมถึงการผลิตในพื้นที่แบบครบวงจร ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้าขายระบบออนไลน์ นำภูมิภาค CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เชื่อมโยงกับตลาดโลก ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งอยู่ระหว่างการเลือกพื้นที่ในอีอีซี 5 แห่ง ใน จ.ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรีที่มียุทธศาสตร์ชัดเจน และมีจุดแข็งในทำเลที่ตั้งติดกับซีแอลเอ็มวี

นอกจากนี้ ลาซาด้า (Lazada) ได้ตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทย โดยได้เสนอตัวที่จะเปิดเอสเอ็มอี 4.0 ชอป เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักธุรกิจยุคใหม่ กลุ่มสตาร์ทอัพ และกลุ่ม SMEs ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การทำธุรกิจบนโลกอินเทอร์เน็ต โดยลาซาด้ามีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและแบรนด์สินค้าไทยในการก้าวสู่โลกอีคอมเมิร์ซ ผนวกกับการยกระดับความสามารถด้านลอจิสติกส์ขึ้น เริ่มจากนำผู้ผลิตสินค้าไทยเข้ามารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะสู่การค้าแบบอีคอมเมิร์ซ เรียนรู้การทำตลาด ซึ่งจะไม่มีการปิดกั้นช่องทางการจำหน่ายเฉพาะของเว็บไซต์ลาซาด้าหรืออาลีบาบาเท่านั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ประเทศไทยมีความสามารถในการรองรับการเจริญเติบโตของอีคอมเมิร์ซได้ในอนาคตได้.