my เติมเงินผ่านลาซาด้า (Lazada) สะดวก ง่าย รวดเร็ว

my บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง 3G และ 4G จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จับมือ บริษัท ทูซีทูพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการจ่ายบิล ออนไลน์อีซี่บิล

 my Lazada Lazada Shopping

my ได้เพิ่มช่องทางเติมเงินออนไลน์ใหม่ ให้ผู้ใช้บริการมือถือของ my เติมเงินได้สะดวก ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์ช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง ลาซาด้า (Lazada) รวมถึงแอพพลิเคชั่นลาซาด้า สามารถเติมเงินได้ตั้งแต่ราคา 100, 300, 500, 800 และ 1,000 บาท สามารถชำระด้วยบัตรเครติดทั้งวีซ่า และมาสเตอร์การ์ด เปิดให้เติมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.