ลาซาด้า (Lazada) ประกาศลงทุนอีคอมเมิร์ซปาร์ก (E-Commerce Park) ในไทย

ลาซาด้า (Lazada) จะลงทุนก่อตั้งอีคอมเมิร์ซปาร์ก (E-Commerce Park) ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยลาซาด้าให้ความสนใจที่จะร่วมมือกับประเทศไทยในการเสริมสร้างวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) ของไทยให้เข้มแข็ง ทั้งยังรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลไทยด้วย คาดเฟสแรกว่าจะเปิดได้ในปี 2562 Read more