Western Digital ส่ง WD Red และ WD Red Pro ฮาร์ดดิสก์ 10 TB จับกลุ่มผู้ใช้ในบ้าน และบนระบบ NAS

Western Digital ส่ง WD Red และ WD Red Pro ฮาร์ดดิสก์ 10 TB จับกลุ่มผู้ใช้ในบ้าน และบนระบบ NAS

เวสเทิร์น ดิจิตอล (Western Digital) เพิ่มความจุ WD Red Hard Drive และ WD Red Pro Hard Drive ฮาร์ดดิสก์สำหรับ NAS ที่เปิดใช้งานตลอดเวลา โดย WD Red Hard Drive ราคา 17,900 บาท และ WD Red Pro Hard Drive ราคา 19,900 บาท

Western Digital WD Red WD Red Pro NAS Hard Drive

ฮาร์ดดิสก์ตระกูล WD Red เปิดตัวมากว่า 5 ปีแล้ว ขายไปแล้วมากกว่า 16 ล้านตัว โดยมีการนำแพลตฟอร์มเฮลิโอซีล (HelioSeal) เทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้พัฒนาระบบคลาวด์แบบส่วนตัวของลูกค้า ซึ่งเป็นนวัตกรรมของ WD เอง และ WD Red Hard Drive และ WD Red Pro Hard Drive รุ่นความจุ 10TB นี้ ก็ได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยี HelioSeal เช่นกัน เพื่อความจุที่เพิ่มมากขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น ตอบสนองทั้งการใช้งานแบบส่วนตัวในบ้าน และความต้องการในการจัดเก็บข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของระบบที่ใช้งานตลอดเวลาของระบบ NAS โดยความจุที่รองรับการทำงานของระบบ NAS ได้สูงสุดถึง 16 ช่องสำหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง

WD Red Hard Drive และ WD Red Pro Hard Drive วางขายในสหรัฐอเมริกาแล้ว ซึ่ง WD Red สำหรับ NAS ความจุ 10 TB ราคา 17,900 บาท มีการรับประกัน 3 ปี และ WD Red Pro ความจุ 10TB ราคา 19,900 บาท มีการรับประกันเป็นเวลา 5 ปี.

▷ Shop Hard Disk Drive (HDD) at Lazada Thailand > External Hard Drives > Internal Hard Drives > Hard Drive for Mac > Solid State Drive > Nas Storage

Save

Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *